Kurs

Kurs

HMS-systembrukerkurs

Vi i Internsikring AS tilbyr et HMS-systembrukerkurs i våre lokaler i Sandviken i Bergen.
Dette er en kurspakke som inkluderer følgende:

  • HMS-kurs
  • Styringssystem inkl. etablering
  • Brukerkurs i vårt styringssystem
  • Innføring i systematisk HMS-arbeid i bedriften

I løpet av én dag skal vi gi deg opplæring i HMS, hjelpe deg i gang med å bruke styringssystemet og bidra til å overføre tørr teori til nyttig og god praksis for din bedrift. På kurset får du kunnskap som vil gjøre at din bedrift får enda større nytte av styringssystemet fra Internsikring.

For å få en oversikt over neste kursdato, ta kontakt med oss.

HMS-kurs for daglig leder

Arbeidsmiljøloven § 3-5 slår fast at det er arbeidsgiver med en eller flere ansatte som skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres bort. Å sørge for best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsomt og lovpålagt.

Vårt kurs er basert på selvstudie og en nettbasert prøve. Prøven omfatter ansvarsområdene til daglig leder, samt kunnskapene daglig leder bør ha for å lede et forsvarlig HMS-arbeid i bedriften.

Du får du tilgang til aktuelle lover, forskrifter og veiledninger som bør leses og kan gjennomføre prøven når det passer deg. Når prøven er godkjent vil daglig leder få tilsendt et diplom på at opplæring er gjennomført.

Kurs i uavhengig kontroll

Obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013, og har for mange skapt et stort behov for å ta til seg ny kunnskap rundt dette. Vet du hva som skal kontrolleres og hvem som kan kontrollere?

Vårt kurs i uavhengig kontroll er basert på selvstudie og en nettbasert prøve. Prøven er utarbeidet basert på byggesaksforskriften samt plan- og bygningsloven.

Du får tilgang til alt studiemateriell du trenger og kan gjennomføre prøven når det passer deg. Når prøven er godkjent vil daglig leder få tilsendt et diplom på at opplæring er gjennomført.

Fagprøven

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamen er en sentralt gitt tverrfaglig eksamen som avholdes 2 ganger i året.

Vi bistår med å melde deg opp til din eksamen, samt vi bistår med studiemateriellet du trenger for å forbrede deg.

Så fort den teoretiske eksamen er bestått, kan du søke om praktisk prøve, når denne er bestått vil du motta fagbrev og vi kan begynne prosessen med å søke om sentral godkjenning.

Praktisk prøve

Praksiskandidtatordningen gjelder voksne som vil avlegge praktisk prøve på bakgrunn av praksis fra arbeidslivet og med dette få fag/ - svennebrev.

Den praktiske prøven kan avlegges på din arbeidsplass om du har et passende prosjekt som dekker læreplanen eller den kan avlegges på en prøvestasjon.

For å kunne ta den praktiske prøven må man ha bestått den teoretiske eksamen samnt ha minst 60 mnd (5 år) dokumentert arbeidspraksis i fraget.

Bestill kurs / prøve her

Pris fra 2000,

Fyll ut skjemaet under for å bestille kurs / prøve her!

Kurs