TOUCH styringssystem

Internsikring Touch styringssystem

Internsikring AS har siden oppstarten i 2002 forbedret og tilpasset vårt styringssystem etter gjeldende lover og regler og etter tilbakemeldinger fra våre kunder. Tilbakemeldingene sier at styringssystemet må være enklest mulig i bruk. Våren 2017 lanserte vi vårt nye styringssystem Internsikring Touch, der dette var ett av våre hovedfokus.

Internsikring Touch er laget etter dagens krav til styringssystem, både med tanke på design og innhold. Vårt mål er at det skal være enkelt for alle å bruke, og at det skal gi deg en enklere arbeidsdag.

Vårt nye styringssystem er tilpasset PC, nettbrett og mobil, slik at alle oppgaver kan gjøres på alle dine enheter, uansett hvor du er.

Innhold i styringssystemet

Med Internsikring Touch får du et brukervennlig styringssystem som hjelper deg med å innfri kravene til HMS-arbeid og kvalitetssikring. Du og dine ansatte kan enkelt oppdatere prosjekter, fylle ut sjekklister, registrere avvik, gå vernerunder, gjennomføre risikovurdering og laste opp bilder.

Timeregistrering
Internsikring Touch inkluderer også timeregistrering der de ansatte forløpende kan registrere timer som er brukt på ulike prosjekter. Daglig leder har enkelt tilgang til alle timer som er registrert på prosjektene og ansatte. Du får alt på plass i ett system og alle dine ansatte kan få tilgang til systemet uten ekstra kostnad.

Elektronisk mannskapsliste
Elektroniske mannskapslister over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber eller har jobbet på bygge- eller anleggsplassen.
I Internsikring TOUCH kan du nå enkelt sjekke inn og ut på mobilen.

Integrasjon med regnskap
Internsikring AS har inngått et samarbeid med UniMicro som gjør at prosjektene du oppretter i TOUCH enkelt kan overføres til UniMicro. Selve økonomistyring gjøres fortsatt i UniMicro. Denne integrasjonen gjør prosjektene mer oversiktlig fra tilbud til faktura og vil være tidsbesparende siden du lett kan flytte deg fra TOUCH til UniMicro. Det gjør det og mer oversiktlig i forhold til å oppfylle de ulike dokumentasjonskravene.

Gå gjerne inn på vår side www.styringsystem.no for mer informasjon om styringssystem.

Nøkkelfunksjoner

  • Prosjektstyring
  • Timeføring
  • Sjekklister
  • Bestille HMS-kort
  • Rutiner KS
  • Rutiner HMS
  • Personal
  • Kunder
  • Elektronisk check in og check out (mannskapsliste)
  • Integrasjon mot regnskapsmoduler (Uni Micro og Visma)

Tilhørende produkter

Internsikring AS tilbyr også full opplæring av styringssystemet og kontinuerlig support. Vi er her for å gjøre det enklere for deg!
Vi tilbyr:

HMS-oppsett (Klikk for å lese mer)
HMS-revisjon (Klikk for å lese mer)
KS-oppsett (Klikk for å lese mer)
KS-revisjon (Klikk for å lese mer)

Bestill Internsikring Touch

Pris for system: 5000,-
Årlig vedlikehold: 4392,-

Fyll ut skjemaet under for å bestille Touch til ditt firma.

TOUCH styringssystem