Internsikring | Tilleggsprodukter HMS

HMS-system oppsett

I styringssystemet finnes det rutiner for å etterleve Arbeidsmiljølovens dokumentasjonskrav. I denne sammenheng kan vi tilby våre kunder tjenesten «HMS- systemoppsett». Via denne tjenesten bistår vi deg med å skreddersy HMS-systemet til din bedrift.

Våre erfarne konsulenter vil bistå og veilede deg gjennom prosessen. Dette blir gjort på en datamaskin, samtidig som dere snakker sammen på telefon. Nødvendige deler av systemet blir gjennomgått og det blir lagt inn rutinemaler og andre viktige dokumenter etter bedriftens behov. Disse vil tilpasses for akkurat din bedrift.

Tjenesten inneholder:

 • Oppsett av fakta om bedriften og organisasjonskart
 • Bistå med å lage arbeidskontrakter med tilhørende arbeidsreglement
 • Sette opp HMS-mål for bedriften med tilhørende organisering av arbeidet
 • Kartlegge bedriften og sette opp handlingsplan for kommende år
 • Skreddersy rutiner som skal være tilgjengelig for ansatte i bedriften
 • Sette opp stoffkartotek
 • Sette opp liste med verneutstyr
 • Informer om bruken av andre dokumenter i systemet (skjema for risikovurdering, avviksmelding og egenmelding)

HMS-system revisjon

Internsikring AS satt opp en tjeneste som bistår den enkelte bedrift med å utarbeide en skriftlig rutine for gjennomgangen, samt finne svakheter/mangler og utbedre dem. Det er viktig å finne årsaken og forhindre at det samme skjer igjen.

Ved evt. tilsyn er det viktig å ha et HMS-system som stemmer overens med det arbeidet din bedrift utfører per dags dato.

Godt HMS-arbeid er lønnsomt og gir både en bedre arbeidsplass og resultater for bedriften. Kostnadene knyttet til bl.a. personal- og pensjonsforsikring kan reduseres kraftig som følge av færre arbeidsulykker, uføre og lavere sykefravær.

En revisjon av HMS-system inneholder blant annet:

 • Resultatene fra kartleggingen, samt feil og mangler for siste år
 • Om eksisterende rutiner er gode nok og følges
 • Opplæringsbehov for neste år
 • Om mål for helse-,miljø- og sikkerthetsarbeid er nådd og sette nye mål for neste år
 • Nye krav i lover og forskrifter
 • Handlingsplan med tiltak for neste år
 • Nødvendig oppdatering av dokument

Du kan bestille HMS- og KS-revisjonen separat eller i en samlet pakke.

Bestill HMS-system oppsett eller revisjon her

Pris fra 3500,-