Forside

Komplett styringssystem

Internsikring Touch er laget etter dagens krav til styringssystem, både med tanke på design og innhold. Vårt mål er at det skal være enkelt for alle å bruke, og at det skal gi deg en enklere arbeidsdag.

Ansatte kan forløpende registrere timer som er brukt på ulike prosjekter. Daglig leder har enkelt tilgang til alle timer som er registrert på prosjekter og ansatte. Du får alt på plass i ett system og alle dine ansatte kan få tilgang til systemet uten ekstra kostnad. Timene kan også registreres mot maskiner og utstyr.

I styringssystemet finner du maler til sjekklister som er tilpasset alle bransjer. Du får kontroll over KS-arbeidet og sikrer deg nødvendig dokumentasjon. Det er også enkelt å lage sine egne sjekklister i systemet.

Systemet inneholder et prosjektstyringsverktøy for enkel håndtering av dine prosjekter. Her kan du legge til nye prosjekter, se informasjon om prosjekter og endre eksisterende prosjekter. Du legger også til hvilke ansatte som jobber på de ulike prosjektene, på denne måten får de ansatte tilgang til prosjektene de jobber på. Der kan de ansatte laste opp dokumenter, fylle inn sjekklister, fylle ut avviksmeldinger slik at dokumentasjonen i prosjektet holdes oppdatert.

Bildedokumentasjon er et nyttig verktøy for å dokumentere utført arbeid. Det gir visuell bekreftelse på hva som er gjort og om hva som skal gjøres i fremtiden. Dette kan også være nyttig for å dokumentere kvaliteten på arbeidet som utføres.

Med styringssystemet Touch får du en nettbasert løsning for å håndtere og etterleve rutiner. Du finner mange eksempler på rutiner innen HMS som enkelt kan brukes og tilpasses din bedrift og ulike prosjekter.

KS prosedyrer kvalitetssikrer gjennomføring av dine prosjekter. Vellykket kvalitetssikring handler mye om planlegging og gjennomføring av alle forhold som har betydning for et vellykket sluttresultat.

Arbeidsgiver har ansvaret for at virksomheten har og bruker et system for å registrere og håndtere avvik. Med styringssystemet Touch kan du lett registrere uønskede hendelser og dokumentere de med bilder. Husk at virksomheter som registrerer flest avvik har færrest ulykker.

Personalmodulen sikrer deg full kontroll over personaladministrasjonen. Modulen har ulike funksjoner som bl.a. registrering av ferie, sykefravær, opplæring, samt mange nyttige maler for arbeidskontrakter, medarbeidersamtaler osv.

I styringssystemet har du mulighet til å legge til informasjon om firmaet ditt samt legge til firmadokumenter. Ved bruk av Internsikring Touch holder du oversikten i bedriften til enhver tid.

Å utarbeide tilbud kan være en vanskelig og tidkrevende prosess. Via anbudsmodulen i Touch kan du enkelt sette opp tilbud som kan videresendes til kunder.

I styringssystemet kan du samle opplysninger om arbeidsmaskiner og utstyr på ett sted.

Elektronisk mannskapsliste viser hvem som er til stede på byggeplassen. Mulighet for å skaffe en rask oversikt over de som jobber eller har jobbet på bygge- eller anleggsplassen er viktig for de sentrale aktørene på en byggeplass: byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver, verneombudet og tilsynsmyndigheter.

For å registrere din tilstedeværelse i byggeplassens mannskapsliste skal du sjekke inn når du ankommer og sjekke ut når du forlater byggeplassen. I Internsikring Touch kan du nå enkelt sjekke inn og ut på mobilen.

Hos oss får du en veiledning på hva vi trenger, og vi gjør det enklest mulig for deg. Poenget er at du skal spare tid og gjøre dette mest mulig effektivt. HMS-kortet er gyldig i 2 år før det må fornyes. Internsikring AS følger opp dette slik at du slipper å tenke på det. Vi bistår både med førstegangsbestilling og ved fornying av HMS-kort.

Administratorer i systemet kan gjøre relevante dokumenter (rutiner, prosedyrer osv.) tilgjengelige for ansatte. Dette gjøres ved å plassere den valgte filen i mappen «Fellesdokumenter».

Sentral godkjenning

Våre medarbeidere har lang erfaring med Sentral godkjenning og hjelper deg gjennom hele prosessen, fra start til godkjent søknad. Vi følger deg opp og sørger for at du får best mulig sjanse til å få godkjent din søknad.

 • Tiltaksklasse 1, 2 og 3
 • Alltid oppdatert på nye lover og regler!
 • 20 års erfaring
Les mer om sentral godkjenning

Miljøfyrtårn

Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med
miljøtiltak i hverdagen.

Ta kontakt med oss for å komme i gang med
sertifiseringsprosessen eller for en uforpliktende samtale om Miljøfyrtårn.

Les mer om miljøfyrtårn

Nøkkeltall

 • 20
  Års erfaring

 • 22
  Dyktige medarbeidere

 • >20 000
  Kunder

 • >18
  Bransjer

Referanser

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i Internsikring. Vi har kundeservice på 6 ulike språk.

Kontakt oss