Hvorfor er internkontroll nødvendig ?

link to form

For den enkelte kunde, leverandør, og arbeidstaker er det vitalt at alle prossser har god kvalitet.

Også for regnskapsbyråer som server leverandørene, vil internkontroll hos den enkelte, forbedre alle ledd i prosessen.

Dette er lovpålagt av forebyggende, helsemessige, og økonomiske grunner.

Hva er et
internkontrollsystem?

Internsikring TOUCH er et styringssystem tilgjengelig på nett, og mobil.

Styringssystemet inneholder deler for HMS-arbeid, og bransjespesifik kvalitetssikring.

I tillegg finnes muligheter for timeregistrering, mannskapslister, og en integrasjon mot regnskap.

Legg igjen kontaktopplysninger, og få brosjyre