HMS-oppsett

HMS-oppsett

I styringssystemet finnes det rutiner for å etterleve Arbeidsmiljølovens dokumentasjonskrav. I forbindelse med dette kan vi tilby våre kunder tjenesten «HMS-oppsett». Her bistår vi deg med å skreddersy HMS-system til din bedrift.

Våre erfarne konsulenter vil bistå og veilede deg gjennom prosessen. Dette blir gjort på en PC, samtidig som dere snakker sammen på telefon. Nødvendige deler av systemet blir gjennomgått og det blir lagt inn rutinemaler og andre viktige dokumenter etter bedriftens behov. Disse vil tilpasses for akkurat din bedrift.

Tjenesten inneholder:

  • Oppsett av fakta om bedriften og organisasjonskart
  • Bistand til å lage arbeidskontrakter med tilhørende arbeidsreglement
  • Sette opp HMS-mål for bedriften med tilhørende organisering av arbeidet
  • Kartlegge bedriften og sette opp handlingsplan for kommende år
  • Skreddersy rutiner som skal være tilgjengelig for ansatte i bedriften
  • Sette opp stoffkartotek
  • Sette opp liste med verneutstyr
  • Informasjon om bruken av andre dokumenter i systemet, slik som skjema for risikovurdering, avviksmelding og egenmelding.