HMS-revisjon

HMS-revisjon

Internsikring AS satt opp en tjeneste som bistår den enkelte bedrift med å utarbeide en skriftlig rutine for gjennomgangen, samt finne svakheter/mangler og utbedre dem. Det er viktig å finne årsaken og forhindre at det samme skjer igjen.
Ved evt. tilsyn er det viktig å ha et HMS-system som stemmer overens med det arbeidet din bedrift utfører til enhver tid.

Godt HMS-arbeid er lønnsomt og gir både en bedre arbeidsplass og resultater for bedriften. Kostnadene knyttet til både personal- og pensjonsforsikring kan reduseres kraftig som følge av færre arbeidsulykker, uføre og lavere sykefravær.

En revisjon av HMS-system inneholder blant annet:

  • Resultatene fra kartleggingen, samt feil og mangler for siste år
  • Om eksisterende rutiner er gode nok og følges
  • Opplæringsbehov for neste år
  • Om mål for HMS-arbeid er nådd og sette nye mål for neste år
  • Nye krav i henhold til lover og forskrifter
  • Handlingsplan med tiltak neste år
  • Nødvendig oppdatering av dokumenter

Du kan bestille HMS- og KS-revisjon separat eller i en samlet pakke.