Rewizja systemu BHP

Rewizja systemu BHP

Internsikring AS stworzył usługę, która pomaga poszczególnym firmom w przygotowaniu pisemnych procedur do przeglądu, a także znajdowaniu słabych punktów/braków i ich poprawianiu. Ważne jest, aby znaleźć przyczynę i zapobiec powtarzaniu tego samego niepożądanego zdarzenia.

W przypadku kontroli ważne jest, by mieć system BHP, który jest zgodny z pracami, które Twoja firma aktualnie wykonuje.

Praca wykonywana zgodnie z BHP jest opłacalna i zapewnia zarówno lepsze środowisko pracy, jak i rezultaty dla firmy. Koszty związane z ubezpieczeniami osobistymi i emerytalnymi mogą zostać znacznie zmniejszone z powodu mniejszej liczby wypadków przy pracy, oraz mniejszej liczby zwolnień chorobowych.

Rewizja systemu BHP obejmuje m.in:

  • Wyniki analizy, a także błędy i braki z ostatniego roku
  • Czy istniejące procedury są wystarczająco dobre i przestrzegane
  • Potrzeby szkoleniowe na przyszły rok
  • Czy cel dotyczący ochrony zdrowia, środowiska i bezpiecznej pracy został osiągnięty i wyznaczone zostały nowe cele na przyszły rok
  • Nowe wymagania w przepisach i prawie
  • Plan działania z zadaniami na przyszły rok
  • Konieczna aktualizacja dokumentów

Rewizję HMS i KS możesz zamówić oddzielnie lub w pakiecie.