KS-oppsett

KS-oppsett

Veiledningen til Byggesaksforskriften sier at alle som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. I vårt styringssystem finner du verktøy for å etterleve lovens krav til kvalitetssikring og dokumentasjon. Gjennom et KS-oppsett vil du få god hjelp på veien.

Våre erfarne konsulenter bistår og veileder deg gjennom prosessen. Dette blir gjort på en PC, samtidig som dere snakker sammen på telefon.

Tjenesten inneholder:

  • Gjennomgang av prosedyrer for uavhengig kontroll
  • Hvordan styringssystemet på nettet fungerer
  • Hvordan ta i bruk og lagre utfylte sjekklister i systemet tilknyttet prosjekter
  • Hvordan bedriften kan skreddersy rutiner
  • Informasjon om bruken av dokumenter i systemet
  • Oppsett av prosjekter
  • Opplasting av tegninger, foto og søknad