Rewizja systemu KS

Rewizja systemu KS

Przepisy prawa budowlanego mówią, że wszyscy ubiegający się o centralne zatwierdzenie muszą posiadać system spełniający wymagania określone w ustawie o planowaniu i budownictwie. Ponadto zwraca się uwagę, ze firma powinna posiadać procedury, by zapewnić regularną kontrolę i aktualizacje systemu. Głównym celem wymagań dotyczących systemu jest zapewnienie lepszej dokumentacji oraz zapewnienie, ze produkt końcowy spełnia wymagania zgodnie z prawem budowlanym i planowaniem.

Zakłada się, że system powinien być przydatnym narzędziem dla firmy, powinien on być dostosowany do rodzaju wykonywanych prac i nie musi być bardziej obszerny, niż to konieczne.

Przez to, że wewnętrzna kontrola wychodzi jako niezależna, alternatywna forma kontroli oraz jest zastąpiona wymogiem zapewnienia jakości dla wszystkich firm, które ubiegają się o prawo odpowiedzialności (ansvarsrett), system zarządzania i jakości będzie miał jeszcze większe znaczenie dla realizacji, śledzenia i dokumentacji systemu zapewnienia jakości.

Rewizja systemu KS obejmuje:

  • Przegląd i dostosowanie projektów
  • Czy aktualne procedury są wystarczająco dobre i przestrzegane
  • Potrzeby szkoleniowe na przyszły rok
  • Nowe wymagania w przepisach i prawie
  • Konieczna aktualizacja dokumentów
  • Przegląd procedur dla niezależnej kontroli