Miljø

Miljø

Vi jobber målrettet med fokus på miljøet i hele driften av vår virksomhet. Dette innebærer blant annet sortering av avfall, redusert bruk av papir, valg av de riktige leverandørene som bryr seg om miljøet og å følge interne rutiner for å sikre trivsel på jobben.

Vår visjon

Internsikring AS bryr seg om miljøet og jobber aktivt for å redusere klimaavtrykker i arbeidsdagen vår. Vi bidrar til et bedre miljø med:

  • Reduksjon av avfallsproduksjon og øke avfallssortering

En ryddig arbeidsplass gir oss et triveligere sted å jobbe. God avfallshåndtering i vår praksis synliggjør virksomhetens samfunnsansvar.

  • Redusert bruk av papir

Internsikring AS er opptatt av at papir brukes på en ansvarlig måte. Vi reduserer stadig papirforbruket. Papir vi bruker er 100% resirkulert.

  • Helsefremmende arbeidsmiljø

Arbeidsmiljølovens §1-1 slår fast at arbeidsmiljøet skal være helsefremmende: «Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.» Både arbeidsgiver og arbeidstakere har interesse av at arbeidsplassen er helsefremmende. For den ansatte betyr det bedre livskvalitet gjennom trivsel og færre helseplager som følge av jobben. For Internsikring AS er arbeidstakere med god helse viktig for nærvær, effektivitet og kvalitet.

  • Personalhåndbok

Internsikring AS jobber kontinuerlig med å bli en enda bedre organisasjon for våre ansatte, leverandører og kunder. Dette arbeidet er basert på de verdiene som skal gjenspeile alt det Internsikring AS til enhver tid gjør – på kontoret, på møterommet, hos kunden og ute i det offentlige rom. Internsikring AS legger vekt på å ta samfunnsansvar i forhold til hvordan virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Dette gjøres blant annet ved å stille krav til leverandører, lokaler og interne rutiner.

  • Valg av samarbeidspartnere som har fokus på miljøet

Internsikring AS sørger for at våre leverandører er bærekraftige. Vi oppfordrer de som ikke er Miljøfyrtårn å vurdere sertifisering.

Annet:

  • Redusert energiforbruk.
  • Valg av produkter som har god kvalitet og lang levetid.
  • Være oppdatert på miljøvennlige løsninger.

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert bedrift

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

Internsikring AS tar miljø og bærekraft på alvor. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring med å redusere negative effekter på klima og miljø, og å forbedre de positive effektene.

Ta gjerne kontakt

Har du innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer og tjenester kan forbedres hos Internsikring AS ta gjerne kontakt med oss: