Internsikring | Rewizja systemu KS

Rewizja systemu KS

Przepisy prawa budowlanego mówią, że wszyscy ubiegający się o centralne zatwierdzenie muszą posiadać system spełniający wymagania określone w ustawie o planowaniu i budownictwie. Ponadto zwraca się uwagę, ze firma powinna posiadać procedury, by zapewnić regularną kontrolę i aktualizacje systemu. Głównym celem wymagań dotyczących systemu jest zapewnienie lepszej dokumentacji oraz zapewnienie, ze produkt końcowy spełnia wymagania zgodnie z prawem budowlanym i planowaniem. Zakłada się, że system powinien być przydatnym narzędziem dla firmy, powinien on być dostosowany do niej i nie musi być obszerniejszy niż to konieczne.

Przez to, że wewnętrzna kontrola wychodzi jako niezależna, alternatywna forma kontroli oraz jest zastąpiona wymogiem zapewnienia jakości dla wszystkich firm, które ubiegają się o prawo odpowiedzialności (ansvarsrett), system zarządzania i jakości będzie miał jeszcze większe znaczenie dla realizacji, śledzenia i dokumentacji systemu zapewnienia jakości.

Rewizja systemu KS obejmuje:

  • Przegląd i dostosowanie projektów
  • Czy aktualne procedury są wystarczająco dobre i przestrzegane
  • Potrzeby szkoleniowe na przyszły rok
  • Nowe wymagania w przepisach i prawie
  • Konieczna aktualizacja dokumentów
  • Przegląd procedur dla niezależnej kontroli

Wypełnij formularz poniżej aby zamówić rewizję systemu KS