Internsikring Touch

Zaloguj się do naszego nowego systemu

System zarządzania - Branża budowlana

Zaloguj się do dotychczasowej wersji systemu zarządzania Internsikring dla branży budowlanej

System zarządzania - Branża handlowa

Zaloguj się do dotychczasowej wersji systemu zarządzania Internsikring dla branży handlowej

W Internsikring AS poważnie podchodzimy do GDPR i prywatności. Wszystkie dane osobowe w systemie są bezpiecznie przechowywane w centrach danych Internsikring. Cały transfer danych z tych centrów danych odbywa się za pomocą zaszyfrowanych linii i jest chroniony przez system dostepu Internsikring.

Klient jest odpowiedzialny za wprowadzenie i przestrzeganie własnych zasad bezpieczeństwa tak, aby nazwa użytkownika i hasło nie były ujawniane nieuprawnionym użytkownikom. Internsikring nie jest odpowiedzialny za nieautoryzowane logowanie w naszych systemach w wyniku przekazania przez klienta swoich danych logowania innym osobom lub użycia przez klienta "słabego" hasła.

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa i prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem: post@internsikring.no