Bistand ved tilsyn

Bistand ved tilsyn

Vi tilbyr bistand ved tilsyn fra Arbeidstilsynet og Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Våre eksperter har solid erfaring og kompetanse innen helse, miljø og sikkerhet (HMS) i bygg- og anleggsbransjen. Vi forstår viktigheten av å opprettholde høy standard innen HMS og sikre at alle byggeprosjekter utføres i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

  • Bistand i forkant av tilsyn:

Før et varslet eller uvarslet tilsyn fra Arbeidstilsynet eller DiBK, er det avgjørende å være godt forberedt. Våre eksperter kan hjelpe din bedrift med grundig forberedelse, inkludert en omfattende gjennomgang av eksisterende HMS-praksis og dokumentasjon. Vi hjelper med å identifisere eventuelle mangler, risikoområder og avvik fra kravene. Dette gir deg muligheten til å rette opp eventuelle feil før inspeksjonen og sikre at du er i samsvar med gjeldende krav.

  • Bistand etter tilsyn:

Etter tilsynet vil våre eksperter bistå med å håndtere eventuelle funn og påpekninger fra Arbeidstilsynet eller DiBK. Vi vil hjelpe deg med å utarbeide en handlingsplan for å rette opp avvikene og forbedre din HMS-praksis. Dette kan inkludere revisjon av eksisterende prosedyrer og implementering av endringer for å sikre at bedriften etterlever alle krav og standarder.

Ved å samarbeide med vårt konsulentfirma, vil din bedrift dra nytte av ekspertise, veiledning og støtte som er nødvendig for å opprettholde en trygg og lovlig arbeidsplass, samtidig som du oppfyller alle krav fra tilsynsmyndighetene. Vi tilbyr skreddersydde løsninger som tar hensyn til din bransje og bedriftens unike behov.

Bruk skjema eller chat på denne siden, så hjelper vi deg.