Pomoc w przypadku kontroli

Pomoc w przypadku kontroli

Oferujemy pomoc przy inspekcjach ze strony Arbeidstilsynet oraz Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK).

Nasi eksperci posiadają solidne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa (HSE) w branży budowlanej. Rozumiemy znaczenie utrzymywania wysokich standardów w zakresie BHP i dbania o to, aby wszystkie inwestycje budowlane były realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

  • Pomoc przed kontrolą:

Przed zgłoszoną lub niezapowiedzianą inspekcją ze strony Norweskiej Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet) lub DiBK bardzo ważne jest dobre przygotowanie. Nasi eksperci mogą pomóc Twojej firmie w dokładnym przygotowaniu, w tym w kompleksowym przeglądzie istniejących praktyk i dokumentacji BHP. Pomagamy zidentyfikować wszelkie braki, obszary ryzyka i odstępstwa od norm. Daje to możliwość skorygowania wszelkich błędów przed inspekcją i upewnienia się, że spełniasz aktualne wymagania.

  • Pomoc po kontroli:

Po kontroli nasi eksperci pomogą w rozpatrzeniu wszelkich ustaleń i uwag Arbeidstilsynet lub DiBK. Pomożemy Ci sporządzić plan działania mający na celu skorygowanie odchyleń i ulepszenie praktyk BHP. Może to obejmować audyt istniejących procedur i wdrażanie zmian w celu zapewnienia, że ​​firma spełnia wszystkie wymagania i standardy.

Współpracując z naszą firmą konsultingową, Twoja firma zyska wiedzę, wskazówki i wsparcie niezbędne do utrzymania bezpiecznego i legalnego miejsca pracy, spełniając jednocześnie wszystkie wymogi regulacyjne. Oferujemy rozwiązania szyte na miarę, uwzględniające Twoją branżę i unikalne potrzeby Twojej firmy.

Wypełnij formularz kontaktowy, aby zamówić konsultację dla swojej firmy!