Fagbrev som praksiskandidat

Fagbrev som praksiskandidat

Har du erfaring fra arbeidslivet?

Dersom du har 5 års erfaring innenfor ditt fagområde, har du muligheten til å ta fagprøven uten å nødvendigvis måtte delta på skole.

Dette innebærer flere fordeler når det gjelder å skaffe deg et kompetanse.

Vi tilbyr:

  • Forberedelse til eksamen ved å tilby tidligere eksamensoppgaver og en oversikt over relevante lærebøker for ditt eksamensfag.
  • Hjelp med innhenting av nødvendige informasjon og veiledning under eksamens påmelding.
  • Innsatsen vår for å sikre at du kan avlegge prøven i ditt nærområde eller på et sted som passer deg best.
  • Assistanse med å finne det riktige faget og veilede deg i forhold til den beste tilnærmingen for å oppnå den ønskede kompetansen.

Å ta et fagbrev, som er en formell anerkjennelse av dine ferdigheter og kunnskaper innen et bestemt fagområdet, kan gi flere fordeler:

  • Karriereutvikling: Fagbrev åpner dører til karriereutvikling. Det kan gi deg muligheten til å bekle høyere stillinger, få mer ansvar og øke inntekten din.
  • Arbeidsmuligheter: Fagbrevet gjør deg mer attraktiv for arbeidsgivere. Det kan hjelpe deg med å sikre jobb i din valgte bransje og øke sjansen for ansettelse.
  • Faglig anerkjennelse: Fagbrevet er en formell anerkjennelse av dine ferdigheter og kunnskaper. Det gir deg og arbeidsgivere tillit til at du kan utføre oppgavene i ditt fagområde.
  • Høyere inntekt: Ofte er faglærte arbeidstakere bedre betalt enn de uten formell opplæring. Et fagbrev kan føre til en høyere lønn.
  • Jobbsikkerhet: Med et fagbrev kan du ha bedre jobbsikkerhet, da du er spesialisert innen ditt felt og har etterspurt kompetanse.

Å ta et fagbrev kan derfor være en investering i din fremtidige karriere og gi deg mange fordeler i arbeidslivet.

Bruk skjema eller chat på denne siden, så hjelper vi deg.