Kurs

Kurs

Vi tilbyr flere typer kurs samt bistand til oppmelding til teoretisk og praktisk eksamen. Vi har lang erfaring med både kurs og bistand til oppmelding og gjør vårt ytterste for at prosessen skal bli så enkel som mulig for deg.

  • HMS-kurs for daglig leder
  • HMS systembrukerkurs
  • Kunnskapsprøve i uavhengig kontroll

HMS systembrukerkurs

Internsikring AS tilbyr et HMS systembrukerkurs i våre lokaler i Sandviken i Bergen.
Dette er en kurspakke som inkluderer følgende:

  • HMS-kurs
  • Styringssystem inkl. etablering
  • Brukerkurs i vårt styringssystem
  • Innføring i systematisk HMS-arbeid for bedriften

I løpet av én dag vil vi gi deg opplæring i HMS, hjelpe deg i gang med å bruke styringssystemet og bidra til å overføre tørr teori til nyttig og god praksis for din bedrift. På kurset får du kunnskap som gjør at din bedrift får enda større nytte av styringssystemet fra Internsikring AS.

For å få en oversikt over neste kursdato, ta kontakt med oss.

HMS-kurs for daglig leder

Arbeidsmiljøloven §3-5 slår fast at arbeidsgiver med en eller flere ansatte skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid. Plikten er personlig og kan ikke delegeres bort. Å sørge for best mulig arbeidsmiljø er både lurt, lønnsomt og lovpålagt.

Vårt kurs er basert på selvstudie og en nettbasert prøve. Prøven omfatter ansvarsområdene til daglig leder, samt kunnskapene daglig leder bør ha for å lede et forsvarlig HMS-arbeid i bedriften.

Du får tilgang til aktuelle lover, forskrifter og veiledning som bør leses og du kan gjennomføre prøven når det passer deg. Når prøven er godkjent, vil daglig leder få tilsendt et diplom på at opplæring er gjennomført.

Kurs i uavhengig kontroll

Obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker trådte i kraft 1.1.2013 og har for mange skapt et behov for informasjon om dette. Vet du hva som skal kontrolleres og hvem som kan kontrollere?

Vårt kurs i uavhengig kontroll er basert på selvstudie og en nettbasert prøve. Prøven er basert på byggesaksforskriften samt plan- og bygningsloven.

Du får tilgang til alt studiemateriell du trenger og kan gjennomføre prøven når det passer deg. Når prøven er godkjent vil daglig leder få tilsendt et diplom på at opplæring er gjennomført.

Fagprøven

Teoretisk eksamen

Den teoretiske eksamen er en sentralt gitt tverrfaglig eksamen, som avholdes to ganger i året.

Vi bistår med å melde deg opp til din eksamen og sender deg tidligere gitte eksamensoppgaver sånn at du kan forberede deg.

Så fort den teoretiske eksamen er bestått, kan du søke om praktisk prøve. Når begge er bestått kan vi begynne prosessen med å søke om sentral godkjenning.

Praktisk prøve

Praksiskandidtatordningen gjelder voksne som vil avlegge praktisk prøve på bakgrunn av praksis fra arbeidslivet og med dette få fag-/svennebrev.

Den praktiske prøven kan avlegges på din arbeidsplass om du har et passende prosjekt som dekker læreplanen eller den kan avlegges på en prøvestasjon.

For å kunne ta den praktiske prøven må man ha bestått den teoretiske eksamen og minst 60 måneders (5 år) dokumentert arbeidspraksis i faget.

Bestill kurs/prøve her

Fyll ut skjemaet for å bestille kurs/prøve her!