Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Dette er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Sertifiseringen har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Denne sertifiseringen har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Miljøfyrtårn gjør bærekraft konkret og lønnsomt. Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter, fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner. Pr mai 2021 er over 7.500 virksomheter i Norge sertifisert Miljøfyrtårn.

Ta kontakt med oss for å komme i gang med sertifiseringsprosessen eller for en uforpliktende samtale om Miljøfyrtårn.

Prosess for å bli Miljøfyrtårn

1. Ta initiativ

Har virksomheten din bestemt seg for å bli Miljøfyrtårn? Ta kontakt med oss for å få hjelp av en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent som hjelper dere videre for å oppfylle kravene.

2. Miljøkartlegging

Vår konsulent hjelper dere videre med å gjennomføre en miljøkartlegging av virksomheten for å oppfylle kriterier innen systemer, arbeidsmiljø, energi, avfall, transport og innkjøp.

3. Sertifisering

Når kravene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør godkjenne dere som gyldig Miljøfyrtårn. Dere vil da motta et sertifikat som er gyldig i tre år. Etter de tre årene må virksomheten resertifiseres.

4. Forbedring

Virksomheten må årlig utarbeide en klima- og miljørapport for å vise forbedring. Her vil dere ha mulighet til å se effekten av miljøtiltakene, i tillegg til kontinuerlig forbedring ved hjelp av handlingsplan og tiltak. Resultatene fra rapporten er også en god mulighet for dere å vise både kunder og omgivelser virksomhetens innsats innen miljø.

Gode grunner til å bli Miljøfyrtårn

  • Ta samfunnsansvar
  • Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige
  • Driv smart virksomhetsstyring
  • Sett miljømål og skap resultater
  • Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk for anbudsprosesser
  • Reduser virksomhetens sykefravær

Les mer om Miljøfyrtårn på Wikipedia, samt på Miljøfyrtårn.no

Bestill konsultasjon for å bli Miljøfyrtårn

Internsikring har 3 konsulenter og 1 sertifisør innen Miljøfyrtårn. Ta kontakt med oss for å få pristilbud.

Fyll ut skjemaet for å bestille konsultasjon til ditt firma her!