Sertifisør

Sertifisør

Internsikring har godkjent sertifisør som har lisens til å sertifisere virksomheter etter miljøstandarden Miljøfyrtårn.

Lisens blir gitt av Certnor AS som tok over sertifiseringsmyndighet fra norske kommuner fra oktober 2022.

Certnor AS er et norsk sertifiseringsselskap som er etablert for å utføre sertifiseringer av norske virksomheter i henhold til Miljøfyrtårnstandarden.

Certnor tilbyr sertifiseringstjenester med høy integritet og i overensstemmelse med standarder og gjeldende regelverk. Habilitet og tillit er høyeste prioritert, og tjenestene baseres på uavhengighet og revisjonsfaglig kompetanse.