Touch Styringssystem

Touch Styringssystem

Med Internsikring Touch får du et brukervennlig styringssystem som hjelper deg med å innfri kravene til HMS-arbeid og kvalitetssikring. Ubegrenset antall brukere inkludert i prisen.

 • Firmadokumentasjon
 • Prosjektstyring
 • Timeføring

Internsikring Touch er laget etter dagens krav til styringssystem, både med tanke på design og innhold. Vårt mål er at det skal være enkelt for alle å bruke, og at det skal gi deg en enklere arbeidsdag.

Vårt nye styringssystem er tilpasset PC, nettbrett og mobil, slik at alle oppgaver kan gjøres på alle dine enheter, uansett hvor du er.

Nøkkelfunksjoner

 • Firma dokumentasjon
 • Prosjektstyring
 • Bilde dokumentasjon
 • Avvik registrering digitalt
 • Timeføring
 • Timeføring for maskiner og utstyr
 • Fag spesifikke sjekklister
 • Felles dokumenter
 • Rutiner KS
 • Rutiner HMS
 • Personal modul
 • Kunde modul
 • Elektronisk mannskapsliste
 • Bestille HMS-kort
 • Personvern
 • Veiledning om byggesak
 • Integrasjon mot regnskapsmoduler (Tripletex)
 • Fri opplastning av dokumenter
 • Anbudsmodul

Innhold i styringssystemet

Med Internsikring Touch får du et brukervennlig styringssystem som hjelper deg med å innfri kravene til HMS-arbeid og kvalitetssikring. Du og dine ansatte kan enkelt oppdatere prosjekter, fylle ut sjekklister, registrere avvik, gå vernerunder, gjennomføre risikovurdering og laste opp bilder.

Prosjektstyring
Prosjektstyring kan være utfordrende i en hektisk hverdag. Med Internsikring Touch får du full kontroll på dine prosjekter. Sjekklister, bildedokumentasjon, dokumentstyring, kvalitetsledelse og HMS styres direkte i prosjektstyringen til Internsikring Touch. Det har aldri vært enklere å ha kontroll på prosjektene dine.

Timeregistrering
Internsikring Touch inkluderer også timeregistrering der de ansatte forløpende kan registrere timer som er brukt på ulike prosjekter. Daglig leder har enkelt tilgang til alle timer som er registrert på prosjektene og ansatte. Du får alt på plass i ett system og alle dine ansatte kan få tilgang til systemet uten ekstra kostnad. Timene kan også registreres mot maskiner og utstyr.

Elektronisk mannskapsliste
Elektroniske mannskapslister over de ansatte er viktig for at de sentrale aktørene på en byggeplass (byggherre, HMS-koordinator, arbeidsgiver og verneombudet), og tilsynsmyndighetene, raskt skal kunne skaffe seg oversikt over de som jobber eller har jobbet på bygge- eller anleggsplassen.
I Internsikring TOUCH kan du nå enkelt sjekke inn og ut på mobilen.

Integrasjon med regnskap
Internsikring AS har inngått et samarbeid med Tripletex som gjør at prosjektene du oppretter i TOUCH enkelt kan overføres til dette systemet. Selve økonomistyringen gjøres fortsatt i regnskapssystemet. Denne integrasjonen gjør prosjektene mer oversiktlig fra tilbud til faktura og vil være tidsbesparende siden du lett kan flytte deg fra TOUCH til Tripletex. Det gjør det og mer oversiktlig i forhold til å oppfylle de ulike dokumentasjonskravene.

Personvern
Vi jobber kontinuerlig med oppdatering og tilpasning av vårt Touch system til alle offentlige krav og nye lover. I mai 2018 får vi en ny personvernlov i Norge (GDRP). Hensikten er at vi alle skal få bedre kontroll over våre egne personopplysninger. GDPR stiller nye krav til dokumentasjon av rutiner og behandling av personopplysninger.
Vi i Internsikring AS har jobbet hardt og kan nå informere om at Touch styringssystem oppfyller disse nye kravene.

Veiledning om byggesak
Touch styringssystem gir deg enklere håndtering av dine nåværende og kommende prosjekter. Det gjelder også byggesaksforskriften og veiledning om byggesak. Med Touch styringssystem får du føringen for hvordan alle kravene skal etterkommes i praksis. Vi er her for å gjøre det enklere for deg! Mer informasjon om byggesaksforskriften finner du på DIBK siden.

Gå gjerne inn på vår side www.styringsystem.no for mer informasjon om styringssystem.

Tilhørende produkter

Internsikring AS tilbyr også full opplæring av styringssystemet og kontinuerlig support. Vi er her for å gjøre det enklere for deg!
Vi tilbyr:

HMS-oppsett (Klikk for å lese mer)
HMS-revisjon (Klikk for å lese mer)
KS-oppsett (Klikk for å lese mer)
KS-revisjon (Klikk for å lese mer)

Bestill Internsikring Touch

Fyll ut skjemaet for å bestille Touch til ditt firma.