Amesto Account House

Amesto Account House

Ames Account House

Jako Dyrektor Regionalny jestem bardzo zadowolona ze współpracy z firmą Internsikring AS i uzyskania płynnej integracji systemu Internsikring AS z różnymi programami księgowymi.

Amesto specjalizuje się w usługach outsourcingowych. Pomagamy wszelkiego rodzaju firmom, od jednoosobowych firm do spółek giełdowych w zakresie księgowości, wynagrodzeń i usług HR. Zapewniamy bezpieczny i sprawny outsourcing funkcji finansowej.

Biuro Amestos w Bergen to 21 pracowników i 330 klientów. Księgowi i specjaliści od wynagrodzeń mogą przejąć całość pracy lub jej część.

Caroline Gjerding
Dyrektor Regionalny