Bergen Fiber AS

Bergen Fiber AS

Bergen Fiber

Bergen Fiber AS har fått bistand til å bli Miljøfyrtårnsertifisert ved hjelp av Internsikring AS, og har gjennom sertifiseringsprosessen utviklet anerkjente og effektive verktøy som hjelper virksomheten til å skape konkurransefortrinn i bærekraft.

Ved sertifisering lever Bergen Fiber AS slik opp til miljøkrav i offentlige anskaffelser, gjennom et systematisk arbeid med avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette er bra både for miljøet og selskapets bunnlinje, der måling og planlegging gir lønnsomme resultater.