Bergen Gruppen

Bergen Gruppen

Bergen Gruppen

Gruppen har fått bistand til å bli Miljøfyrtårnsertifisert ved hjelp av Internsikring AS, og har gjennom sertifiseringsprosessen utviklet anerkjente og effektive verktøy som hjelper virksomheten til å skape konkurransefortrinn i bærekraft.

Ved sertifisering lever gruppen slik opp til miljøkrav i offentlige anskaffelser, gjennom et systematisk arbeid med avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette er bra både for miljøet og selskapets bunnlinje, der måling og planlegging gir lønnsomme resultater. I tillegg til sertifisering leverer Internsikring AS også styringssystem, og HMS – tjenester til Bergen Gruppen AS.

Bergen Gruppen AS er en totalentreprenør som kan levere alle håndverktjenester i en og samme prosess. Totalentreprise innen rør, baderom, tømrertjenester, og rehabilitering av tak er hovedsatsingsområder.


Stian Harborg Skare
Daglig leder