Bergen Gruppen AS

Bergen Gruppen AS

Bergen Gruppen

Grupa otrzymała pomoc w uzyskaniu certyfikatu latarni morskiej z pomocą Internsikring AS. W trakcie procesu certyfikacji opracowano uznane i skuteczne narzędzia, które zapewniają firmie przewagę konkurencyjną w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Dzięki certyfikacji grupa spełnia wymagania środowiskowe w zakresie zamówień publicznych poprzez systematyczne prace nad gospodarką odpadami, zużyciem energii, zamówieniami i transportem. Jest to zaleta zarówno dla środowiska, jak i dla firmy, gdzie pomiary i planowanie dają rentowny zysk. Oprócz certyfikacji Internsikring AS dostarcza również system zarządzania i usługi BHP dla firmy Bergen Gruppen AS.

Bergen Gruppen AS jest generalnym wykonawcą, który świadczy usługi rzemieślnicze w jednym procesie. Generalne wykonawstwo obejmuje głównie takie inwestycje, jak instalacje hydrauliczne, łazienki, usługi stolarskie i remonty dachów.


Stian Harborg Skare
Dyrektor zarządzający