Frøiland Bygg Skade AS

Frøiland Bygg Skade AS

Frøiland Bygg

I to omganger har vi benyttet Intersikring for bistand i prosessen mot sentral godkjenning. Første gang for 3 år siden, og nå våren 2021 mot en ny godkjenning. Vi opplever Internsikring som kunnskapsrike og enkle å ha med å gjøre, og kommer til å benytte de neste gang vi skal i gang med denne prosessen.

Vi påpeker dog at bedrifter som skal gjennom dette, må sette av interne ressurser slik at man sammen med internsikring kan gjennomføre en enkel og rask prosess.