KPMG – avd. Bergen

KPMG – avd. Bergen

KPMG

For de 120 ansatte i Bergen har Internsikring AS vært inne og levert HMS kurs, hatt en omfattende gjennomgang og kartlegging av bedriften i en arbeidsplassvurdering.

Denne vurderingen inneholdt en gjennomgang av hvordan hverdagen for de ansatte uttarter seg i hht. ergonomiske forhold i arbeidssituasjon. Det ble i etterkant av denne vurderingen gitt råd og veiledning om forebyggende og helsefremmende tiltak for å motvirke slitasje og sykdom. Arbeidet ble avsluttet med en rapport fra ergonom hos Internsikring AS.

KPMG er et ledende kompetansehus som tilbyr tjenester innen revisjon, skatt, avgift og rådgivning. KPMG har avdelinger i 28 byer i Norge.

KPMG
Daglig leder