Lab Entreprenør AS

Lab Entreprenør AS

Lab Entreprenør AS

LAB Entreprenør AS har fått bistand til miljøfyrtårnsertifisering fra Internsikring AS. Dette som en del av en innstilling internt der kontinuerlig forbedring er en naturlig del av hverdagen. En Miljøtårnsertifisering dokumenterer miljøinnsats, og samfunnsansvar gjennom systematisk miljøarbeid i hverdagen.

LAB Entreprenør AS har gjennom sertifisering visst at de oppfyller krav, og gjennomfører tiltak for miljøvennlig drift, og godt arbeidsmiljø.

LAB Entreprenør AS er Vestlandets største totalentreprenør med spesialisering i utvikling og bygging av større totalentrepriser i både samspill og konkurranse. De utfører egenproduksjon på betong og har en fast mannskapsstyrke på  95 personer i betongfaget og en funksjonærstab på 80 personer. LAB Entreprenør har en normal årsomsetning på rundt 1,4 milliarder kroner, av dette er ca. 60 prosent rettet mot privat næringsliv, og resterende er arbeid utført for offentlige byggherrer.
Ole Reidar Fauske
Kvalitetssjef