Lab Entreprenør AS

Lab Entreprenør AS

Lab Entreprenør AS

Firma LAB Entreprenør AS otrzymała pomoc od Internsikring AS w zakresie certyfikacji Miljøfyrtårn. Wymaga to systematycznej pracy nad środkami ochrony środowiska w codziennej działalności. Certyfikat Miljøfyrtårn dokumentuje wkład w środowisko I odpowiedzialność społeczną poprzez systematyczną pracę nad ochroną środowiska w życiu codziennym. Poprzez certyfikację firma LAB Entreprenør AS wykazala, że spełnia wymagania i wdraża środki w zakresie działań przyjaznych dla środowiska.

Poprzez certyfikację Miljøfyrtårn firma LAB Entreprenør AS wykazała, że spełnia wymagania i wdraża środki w zakresie działań przyjaznych dla środowiska.

Lab Entreprenør AS jest największym generalnym wykonawcą na Vestland, specjalizującym się w rozwoju i zawieraniu umów kompleksowych pod klucz zarówno w zakresie współpracy, jak i konkurencji. Prowadzą własną produkcję betonu i mają liczną załogę 95 betoniarzy oraz 80 innych wykwalifikowanych pracowników. Firma LAB Entreprenør AS ma normalny roczny obrót w wysokości około 1,4 miliarda koron, z czego 60% jest kierowane do prywatnych firm, a reszta to prace wykonywane dla publicznych inwestorów.
Ole Reidar Fauske
Kierownik ds. Jakości