Låsesenteret

Låsesenteret

Låsesenteret

Låssenteret AS har fått bistand til miljøfyrtårnsertifisering fra Internsikring AS. Låssenteret er opptatt av vårt samfunnsansvar og tar miljø og miljøpåvirkninger på alvor.

Miljøfyrtårnsertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøpåvirkninger handler ikke bare om rutiner og prosedyrer for hvordan man sorterer avfall eller hvor mye energi man bruker, men også om innkjøpene som gjøres og kravene som blir stilt til produkter og tjenester.