Tripletex

Tripletex

Tripletex

Tripletex leverer komplett, skybasert økonomisystem. Systemet består av moduler for regnskap, faktura, lønn, timeføring, prosjektstyring og CRM. Det er oppbygget av selvvalgte moduler, som installeres sømløst.

Systemet passer for både store og små bedrifter.

Tripletex baserer seg på smarte og intuitive løsninger, med gode APIèr og automatisering. Slik kan bruker gjøre store deler av regnskapsarbeidet selv, og man kan koble på andre systemer man har bruk for.

Tripletex AS
Daglig leder
Hege Oustad