Internsikring | Tilleggsprodukter KS

KS-oppsett

Veiledningen til Byggesaksforskriften sier at alle som søker godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. I vårt styringssystem finner du verktøy for å etterleve lovens krav til kvalitetssikring og dokumentasjon. Gjennom et KS-oppsett vil du få god hjelp på veien.

Våre erfarne konsulenter bistår og veileder deg gjennom prosessen. Dette blir gjort på en PC, samtidig som dere snakker sammen på telefon.

Tjenesten inneholder:

 • Gjennomgang av prosedyrer for uavhengig kontroll
 • Hvordan styringssystemet på nettet fungerer
 • Hvordan ta i bruk og lagre utfylte sjekklister i systemet tilknyttet prosjekter
 • Hvordan bedriften kan skreddersy rutiner
 • Informasjon om bruken av dokumenter i systemet
 • Oppsett av prosjekter
 • Opplasting av tegninger, foto og søknad

KS-revisjon

Veiledningen til byggesaksforskriften sier at alle som søker om godkjenning for ansvarsrett skal ha et system som tilfredsstiller krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Videre blir det poengtert at foretak skal ha rutiner for å sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av systemet. Hovedhensikten med kravene til system er å sørge for bedre dokumentasjon, samt sikre at sluttproduktet oppfyller krav iht. plan- og bygningsloven. Det er meningen at styringssystemet skal være et hendig verktøy for foretaket. Systemet skal tilpasses hvert enkelt foretak og det er ikke et poeng at systemet er mer omfattende enn nødvendig.

Egenkontrollen har gått ut som selvstendig, alternativ kontrollform, og har blitt erstattet av et krav om kvalitetssikring for alle foretak som søker ansvarsrett. Styrings- og kvalitetssystemet vil derfor få større betydning for gjennomføring, sporbarhet og dokumentasjon av kvalitetssikringen.

Gjennomgang av KS-systemet innebærer blant annet:

 • Gjennomgang og justering av prosjektmal
 • Om eksisterende rutiner er gode nok og følges
 • Opplæringsbehov for neste år
 • Nye krav i lover og forskrifter
 • Nødvendig oppdatering av dokument
 • Gjennomgang av prosedyrer for uavhengig kontroll

Bestill KS-oppsett eller revisjon her

Pris fra 2000,-