Mini Maskin AS

Mini Maskin AS

Mini Maskin

Używamy systemu BHP i systemu jakości Internsikring AS.

Jesteśmy bardzo zadowoleni, gdyż system znacznie ułatwia nasz dzień w pracy. Używamy list kontrolnych dla dużych i małych projektów dla m.in. dla BKK i podobnych projektów.

Minimaskin został założony w 1996 roku i obecnie zatrudnia 40 pracowników, wielu z nich z wieloletnim, szerokim doświadczeniem.