Konfiguracja systemu KS

Konfiguracja systemu KS

Przepisy prawa budowlanego mówią, że wszyscy ubiegający się o centralne zatwierdzenie muszą posiadać system spełniający wymagania określone w ustawie o planowaniu i budownictwie. W naszym systemie zarządzania znajdziesz narzędzia, które zapewnią zgodność z wymogami prawa dotyczącymi zapewnienia jakości i dokumentacji, a dzięki konfiguracji KS otrzymasz odpowiednią pomoc.

Nasi doświadczeni konsultanci pomagają i przeprowadzają Cię przez cały proces. Odbywa się to przy komputerze podczas rozmowy telefonicznej.

Usługa zawiera:

  • Przegląd procedur dla niezależnej kontroli
  • Informacje jak działa system zarządzania online
  • W jaki sposób używać i zapisywać wypełnione listy kontrolne związane z projektami itp.
  • W jaki sposób firma może dostosować procedury
  • Informacje o możliwości korzystania z innych dokumentów w systemie
  • Konfigurację projektów
  • Przesyłanie rysunków, zdjęć i aplikacji